MASS SCHEDULE

Sunday Mass

 • Sunday:                             9:30am (Japanese)
 • 1st & 3rd Sunday:          5pm (Portuguese)
 • 2nd Saturday:                7pm (Portuguese)
 • 2nd Sunday:                   4pm ( Filipino)
 • 4th Sunday :                  2pm (Spanish)
 • 4th Sunday:                   4pm (English)
 • 5th Sunday:               9:30am (International Mass)

Weekday Mass

 •  Monday:           7am
 •  Tuesday:           10am
 •  Wednesday:    7am
 •  Thursday:        7am
 •  Friday:              10am
 •  Saturday:        9:30am

BACK